Bedrijfstrainingen

Het ziekteverzuim kan met de helft worden teruggedrongen.

Bijna alle ziekteverzuim (70-90%) heeft geen medische oorzaak.

it was recent in het nieuws. De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) komt tot deze schokkende conclusie. Er is steeds minder aandacht voor preventie en dat moet veranderen. Mensen kunnen letterlijk ziek worden van niet-medische problemen zoals relatieproblemen, spanning op het werk, schulden, ziekte en verdriet in de familie. Als werkgevers een cultuur zouden creëren waarin hun werknemers vrij kunnen praten over al hun serieuze problemen, valt het ziekteverzuim met minstens de helft terug te dringen volgens de NVAB. Nu ligt het ziekteverzuim op 4% in Nederland. Hoe is dat in Uw bedrijf? U kunt makkelijk uitrekenen wat het betekent in Uw bedrijf als het ziekteverzuim halveert. Dan ziet u ook dat uw investering in preventie zich snel terugbetaalt.

Leer de Sedona Methode en creëer een beter werkklimaat.

Je leert met onze bedrijfstraining om gedachten, gevoelens en gedragspatronen los te laten die je ervan weerhouden om je doelstellingen te bereiken of om in een flow te zijn. Met deze technieken ben je beter in staat om op elk moment alert en effectief te zijn, zelf als je onder druk staat. Dat dit ook op celniveau doorwerkt en het immuunsysteem versterkt is inmiddels wetenschappelijk aangetoond. Je leert om uit de negatieve spiraal te komen en op ieder moment een gezonde keuze te maken.

Wij geven graag informatie over alle verschillende mogelijkheden. Invullen van het contactformulier zou een eerste stap kunnen zijn. Bellen mag ook altijd! 06 28651801