Page content

De Techniek

Hoe gaat het in zijn werk

We realiseren ons allemaal wel in zekere mate hoeveel macht gedachten en gevoelens hebben over ons. Een groot percentage (90?) van die stroom gedachten is negatief en probeert bewijsmateriaal te verzamelen om problemen en ellende in stand te houden.
Als je wel eens hebt gehoord van de Japanse onderzoeker Masaru Emoto dan weet je misschien hoeveel invloed een simpele gedachte heeft alleen al op de struktuur van het water. En aangezien wij voor het grootste deel uit water bestaan…
Probeer je eens voor te stellen wat al dat negatieve gepraat in je hoofd doet met je gezondheid, je moleculaire struktuur, je huid, organen, je bloed…

Hoe kom je nu van die negatieve patronen af?

Je gaat de negativiteit erkennen, verwelkomen en vervolgens laat je het los

Laten we hier (nu) met iets kleins beginnen.
Kies een ongemakkelijk onderwerp dat je bezighoudt op dit moment.
Bijvoorbeeld een ontmoeting waar je tegen op ziet of een klus die je lang hebt uitgesteld, een angst die almaar de kop opsteekt…
Kies iets kleins maar wel iets wat op dit moment echt waar is.
Kies iets waar je je niet fijn over voelt.

Dan ten eerste vraag jezelf:
“Kan ik dit gevoel, deze gedachte, verwelkomen?”
Je zult merken dat door het verwelkomen, het gevoel al ietsje lichter wordt, probeer het maar eens.

Dan vraag je jezelf:
“Zou ik het los kunnen laten?”
Als dat niet meteen lukt, of het antwoord is “nee”, kijk dan of je het zo goed mogelijk kan, alleen voor dit moment…..en vraag het jezelf nogmaals tot je “ja” kunt antwoorden. Zodra je “ja” hebt gezegd zul je voelen dat het gevoel vermindert. Deze vraag geeft je de mogelijkheid om te kijken of het in principe mogelijk zou zijn om dit probleem, dit gevoel los te laten. Deze vraag is een uitnodiging om te kijken of je in staat zou zijn om dit gevoel los te laten.

De volgende vraag is:
“Ben ik ook bereid om het los te laten?”…
En als het hier moeilijk wordt om “ja” te zeggen, vraag jezelf dan af “wil ik liever lijden en mijn probleem in stand houden of wil ik er vrij van zijn?” Deze 2e vraag is directer en geeft je de kans om het ook daadwerkelijk te doen.

En tenslotte:
“Wanneer?”
Kleine hint : Het antwoord is “NU”!

Kijk nu of je deze oefening een paar keer kunt doen en merk op of er iets is veranderd in je gevoel t.o.v. de stressvolle situatie.

Stel je voor dat je, wanneer je leert om deze methode toe te passen in je leven, iedere keer wanneer zich iets aandient, in staat bent om te “releasen” wat er in de weg zit. Dat het wordt als ademhalen, dat het vanzelf gaat………….. Kan je je voorstellen dat het leven dan stukken lichter wordt?

Wees overigens niet bang dat je je verantwoordelijkheden gaat ontlopen als je zoveel los gaat laten. Of, zoals sommige mensen wel eens denken dat je op een bepaalde manier gevoelloos wordt.
Dat is zeker niet het geval! Wat je loslaat zijn uitsluitend de gevoelens en overtuigingen die belemmerend werken in ons leven, die patronen die ons verhinderen om het leven te leiden dat we graag willen.

Met deze eerste set vragen lichten we alleen nog maar een tipje van de sluier op …. De methode kan je zien als een grote gereedschapskist vol met de nodige ‘tools’. Een kind kan begrijpen dat je geen hamer kunt gebruiken om een schroef in te draaien. Voor ieder klusje is er een ander stuk gereedschap en voor iedere situatie is er een andere manier van loslaten.

In principe bestaat de methode uit 5 verschillende “hoofdtechnieken” en die zullen allemaal behandeld worden in de INTRODUCTIECURSUS