Page content

algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer je een afspraak maakt met Liesbeth van Woerden (Loslaatcoach) ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

 

  1. Inschrijven workshops en trainingen

Inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding per telefoon, website of e-mail met volledige contactgegevens. Hierna ontvang je een e-mail ter bevestiging en een digitale factuur. Deelname is definitief als het factuurbedrag voor de aangegeven datum op de factuur is overgemaakt.

  1. Inschrijven voor coachtrajecten (verder: sessies)

Inschrijving gebeurt per aanmelding per telefoon, website of e-mail met volledige contactgegevens. Hierna ontvang je een e-mail met de bevestiging van de afspraak.

  1. Betalingswijze

Betaling van sessies gebeurt binnen 7 dagen na afloop van de 1e sessie. Cursus- en trainingskosten worden vooraf voldaan per bankoverschrijving. Je ontvangt daartoe een digitale factuur voor eigen administratie. Indien de betalingstermijn, zelfs na een verzonden betalingsherinnering, wordt overschreden, worden alle toekomstige werkzaamheden, ongeacht de hoogte van het factuurbedrag, uitsluitend tegen vooruitbetaling verricht.

  1. Annuleren en verzetten van afspraken

Kosteloos annuleren of verzetten van sessies is mogelijk tot 48 uur tevoren middels e-mail of telefoon. GERESERVEERDE TIJD VOOR EEN SESSIE, WELKE NIET TENMINSTE 24 UUR VAN TE VOREN IS AFGEZEGD OF VERZET, WORDT I.V.M. DE GERESERVEERDE TIJD IN REKENING GEBRACHT.

  1. Annuleren en verzetten van workshops, trainingen en cursussen (verder: cursus)

Gemaakte afspraken voor het volgen van een cursus zijn definitief na overmaking van het volledige cursusbedrag. De cursusplaats is vervolgens verzekerd. De cursus kan tot 3 weken voor aanvang kosteloos worden verzet of geannuleerd, waarna het volledige cursusbedrag binnen 3 werkdagen teruggestort wordt. Bij afzegging binnen 3 weken voor aanvang wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend, tenzij de deelnemer voor een vervangende deelnemer zorgt.

Een cursus gaat door bij minimaal 3 deelnemers. Mocht de training door Liesbeth van Woerden (Loslaatcoach) worden geannuleerd dan zal het volledige overgemaakte bedrag binnen 14 dagen na annuleren worden teruggestort.

  1. Aard van de geleverde diensten

De coaching en/of andere activiteiten kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische en/of psychologische/psychiatrische consulten en behandelingen. Indien je onder medische en/of psychologische/psychiatrische behandeling bent, wordt geadviseerd met de behandelende arts te overleggen of deelname aan sessies en/of andere activiteiten wenselijk is.

  1. Inspanningsovereenkomst

Je bent je er van bewust dat consultering van Loslaatcoach plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dit betekent dat resultaten vooraf niet gegarandeerd worden. Het uitvoeren en interpreteren van adviezen/informatie of resultaten, verkregen tijdens sessie of cursus, vallen altijd onder verantwoording van jouzelf.

  1. Geheimhoudingsplicht en privacy

Loslaatcoach heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat men vertelt, wordt niet buiten de praktijk met derden besproken. Uitzondering zijn die gevallen die buiten de kaders van de Nederlandse wetgeving vallen.

9 Beëindiging van de dienstverlening

Beëindiging van het traject kan te allen tijde, en na het invullen van een evaluatieformulier, gebeuren. Loslaatcoach behoudt zich het recht voor nieuwe cliënten/cursisten te weigeren met of zonder opgaaf van redenen.

Opgemaakt te den Haag, 20 april 2018